afisha
Новости

Istorie și civilizație

Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Chișinău, str. 31 August 1989, 121a
Я пойду

2

идут
Дата: с 1 Июня по 31 Декабря 2017, 10:00 - 18:00
Билеты: 3 - 10 Леев
Контакты: +37322244325 | +373240426

Expoziţia este alcătuită din şapte compartimente, extinse în toate sălile de la etaj, ocupând o suprafaţă de 1400 m.p. Discursul istoric susţinut de expoziţie se desfăşoară din paleolitic până la finele deceniului al cincilea al secolului XX.

Compartimentul „Evoluţia omului în preistorie”  

Compartimentul reflectă aspectele definitorii ale dezvoltării comunităţilor umane din epoca pietrei cioplite până în perioada evului mediu timpuriu. Componentele tematice esenţiale au în vedere multiplele aspecte ale evoluţiei societaţilor care au populat teritoriul dintre Prut şi Nistru din cele mai vechi timpuri şi reflectă relaţiile indisolubile ale omului cu mediul ambiant, dar şi dezvoltarea evolutivă a diverselor forme ale economiei bazate pe creşterea animalelor, cultivarea cerealelor şi practicarea mesteşugurilor...

Compartimentul „Istorie antică şi ev mediu timpuriu”  

Epoca romană este reprezentată prin variate piese, printre care şi un set de vase romane din bronz şi din lut, descoperite într-un mormânt sarmatic de lângă satul Olăneşti, raionul Ştefan-Vodă, între care şi o raritate - un vas de lut în formă de berbec...

Compartimentul Istorie Medievală (sec. XIII-XVIII)  

Compartimentul este consacrat culturii materiale a secolelor XIII-XVI, care reprezintă perioada constituirii şi evoluţiei statului medieval Moldova. Circuitul expoziţional debutează cu o serie de obiecte provenite de la Costeşti, oraş medieval al Hoardei de Aur, ce a existat câteva decenii la mijlocul secolului XIV, ca centru meşteşugăresc şi comercial, cu populaţie eterogenă adusă de tătaro-mongoli din alte zone...

Compartimentul „Basarabia în secolul al XIX-lea”  

Compartimentul reflectă istoria Basarabiei epocii moderne. În urma războiului ruso-turc din 1806-1812 (purtat pe teritoriul Principatelor Române - Moldova şi Valahia), care s-a sfârşit cu încheierea Tratatului de la Bucureşti din 16/28 mai 1812, are loc anexarea de către Imperiul ţarist a părţii răsăritene a Principatului Moldovei (teritoriul dintre Prut şi Nistru), prin extinderea frauduloasă a denumirii de Basarabia la toate ţinuturile dintre Dunăre şi Hotin (raialele turceşti - Hotin, Bender, Ismail - anexate şi ele)...

Compartimentul „Basarabia în prima jumătate a sec. XX”  

Compartimentul expoziţional dedicat epocii contemporane, debutează cu o serie de piese ce reflectă mişcările social-culturale de la începutul secolului al XX-lea, primul Război Mondial şi mişcarea naţională din anul 1917, care a culminat cu crearea primului parlament basarabean - Sfatul Ţării şi Unirea Basarabiei cu România...

Compartimentul „Războiul al Doilea Mondial şi represiunile staliniste”  

Compartimentul reuneşte mărturii documentare despre al Doilea Război Mondial şi represiunile politice din perioada dictaturii staliniste. Numeroase fotografii, documente, piese de vestimentaţie militară, scrisori de pe front, obiecte ale foştilor combatanţi reconstituie calvarul războiului care a provocat moartea a milioane de oameni şi a cauzat pierderi materiale incomensurabile...

Compartimentul de cultură spirituală  

Amplasat în Sala Albastră, compartimentul reuneşte piese muzeale de cult, care reflectă cultura spirituală şi identitatea religioasă a locuitorilor republicii. Valorile artistice şi spirituale expuse oferă un cadru informativ pentru cunoaşterea tradiţiilor figurative ale credincioşilor de rit ortodox, catolic şi mozaic şi ilustrează bogăţia spirituală şi frumuseţea divină...

0 коммент. Добавить
Ошибки:

ссылка на видео

  • Ссылка на видео неправильная