Recreere și divertisment

Colegiul de Arte Plastice "Alexandru Plămădeală"

Deschis pină la 18:00Chișinău, str. Independenței
PlaceImage

Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală” din or.Chişinău îşi ia începutul în anul 1887 ca şcoală particulară de desen, organizată pe lângă şcoala judeţeană nr.1 din or.Chişinău de absolventul Academiei de Arte din Petersburg, Terentie Zubco.

Iniţial şcoala întrunea doar câţiva elevi, iar instruirea avea loc fără planuri şi programe de studii. Discipolii erau pregătiţi la desen şi caligrafie pentru a susţine examenele de admitere la instituţiile superioare inginereşti.

În baza Hotărârii Dumei orăşeneşti din 28 ianuarie, 1891 şcoala particulară a fost transferată în Şcoala comunală de desen din Chişinău. În Hotărârea Dumei orăşeneşti a fost stabilită programul, modalitatea de activitate, precum şi finanţarea ei anuală cu 400 de ruble.

În anul 1897 Zubco părăseşte Chişinăul. Şcoala în continuare este dirijată de Ocuşco Vladimir care pe durata celor 22 de ani de activitate se ocupa intens de problemele organizării ştiinţifico-metodice a şcolii; obţine o încăpere nouă cu cinci săli luminoase pe strada Şmidt, 119. Au fost deschise 3 clase, unde elevii învăţau arta desenului, pictura şi compoziţia, precum şi un curs teoretic de artă plastică. În afara orelor se practicau excursii în natură, unde elevii studiau elemente, făceau schiţe, desene, etc. V.Ocuşco insufla elevilor principiile metodei realiste de studiere şi reprezentare a caracterelor naturii, promovând ideea armoniei dintre fon şi formă.

În noile condiţii a fost posibilă organizarea unui muzeu, a unei biblioteci, precum şi a unui fond metodic completat cu cele mai reuşite lucrări de studiu. Din iniţiativa lui Ocuşco V. la Chişinău în 1903 apare Societatea amatorilor de artă din Basarabia, care în anii 1903 – 1911 a organizate șase expoziţii, ce s-au bucurat de un mare succes. În toamna anului 1918 la propunerea lui V.Ocuşco, Şcoala Comunală de desen din Chişinău a fost transformată în Şcoala de Arte Plastice.