Bazine

Bazinul Universității de Educație Fizică și Sport

Deschis pină la 20:00Chișinău, str. 31 August 1989