Regulamentul procurării biletelor

Regulamentul procurării biletelor

Dispoziții generale

1.1 Serviciile web a site-lui www.afisha.md sunt oferite de „SIMPALS” S.R.L. (în continuare - SIMPALS) exclusiv persoanelor care sunt de acord cu termenii și condițiile expuse în prezentul regulament.

1.2. Prezentul Regulament este un document oficial și definește ordinea și condițiile de prestare a Serviciului, care este accesibilă Utilizatorului ce dispune de echipamentul necesar pentru acces la Internet, precum și de dispunerea accesului la Internet. Toate întrebările, referitoare la prestarea accesului la rețeaua Internet, achiziționarea și setarea echipamentului sau software-ul corespunzător, nu sunt reglementate de prezentul Regulament și se decid de către Utilizator desinestătător și din cont propriu în afara prezentului Regulament.

1.3. Prin bifarea căsuței “Accept termenii și condițiile” vă declarați acordul dvs. cu privire la prezentele condiții ale site-ului nostru. Eventualele condiții pe care utilizatorul ar dori să le impună termenilor și condițiilor acestui site sunt automat excluse și nu vor fi recunoscute de către SIMPALS.

1.4. Utilizatorul este de acord că are autorizație din partea SIMPALS numai de a vizita și/sau să dețină o copie a paginilor acestui site strict pentru uzul său personal și că nu va duplica, descărca, publica, modifica sau distribui în alt fel materialul de pe acest website pentru alt scop decât acela de a vizualiza informații privind evenimente, pentru uz personal sau pentru a achiziționa bilete pentru uzul său personal, cu excepția autorizării speciale din partea SIMPALS de a proceda astfel. Conținutul și software-ul de pe acest website sunt proprietatea SIMPALS.

1.5. Relațiile, legate de oferirea serviciilor de divertisment, informaţia căruia este indicată în cadrul Serviciului:

(1) intervin în mod direct între Cumpărător și Organizator, prestator al serviciilor de divertisment indicate.
(2) se certifică cu biletul Electronic.

Ordinea și condițiile de prestare a Serviciului

2.1. Comanda biletului Electronic

Se plasează în cadrul Serviciului informația despre Eveniment (program, schema sălilor, informația despre disponibilitatea locurilor, condițiile de prezentare a serviciilor de divertisment, prețurile la bilet, etc.) se prestează în regim ”on-line” de către Organizator sau reprezentantul împuternicit ”așa cum este” și poate fi în orice moment suplinit sau modificat.

- Pentru a comanda biletul Electronic, Cumpărătorul trebuie să se înregistreze pe site-ul http://www.afisha.md, - să aleagă Evenimentul și dacă este posibil, data, ora, locul, și cantitatea biletelor Electronice, etc. 

- indicaţi adresa poștei electronice.

- alegeţi modalitatea de achitare fără numerar prin intermediul cardului bancar.

2.2 Achitarea biletului Electronic

2.2.1 După ce Cumpărătorul a efectuat toate acțiunile, indicate în p.2.1. al prezentului Regulament, are loc ”încărcarea” paginii securizate de achitare, unde Cumpărătorul trebuie:

- să indice datele indicate, pe lângă aceasta Cumpărătorul, cu toată certitudinea, reprezintă și garantează că deține drepturile și competențele, că deține drepturile depline pentru efectuarea plății prin intermediul surselor de achitare, utilizate de el la achitare în cadrul Regulamentului prezent, și poartă singur responsabilitate în situația încălcării asigurărilor și garanțiilor.

- Confirmați comanda selectată a biletului Electronic prin intermediul accesării butonului ”Achită” (sau alt buton, accesarea căruia confirmă acceptul de efectuare a plății) și să primească de la bancă, care a emis cardul (în continuare - ” bancă-emitentă”) confirmarea autorizării de achitare.

-Banca-emitentă  poate refuza în autorizarea plății pe motive definite, prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova, regulile băncii emitente, regulele corespunzătoare sistemului electronic de plăți sau sistemelor internaționale de plată, în situația cînd banca emitentă are temei de a presupune, că operațiunea de plată este una frauduloasă. Toate întrebările, legate de desfăşurarea plății, sunt soluționate de către Cumpărător cu banca-emitentă, cu propriile forțe și din cont propriu în afara prezentului Regulament. 

2.2.1.1. În procesul de achiziționare  a biletului de Simpals se va percepe o plată suplimentară (Taxa de serviciu) de 3% - 10%, pentru cheltuielile interne de administrare a Serviciului. Această plată va fi afișată înainte de a alege metoda de plată. Сlientul înțelege și își exprimă acordul că în cazul returnării biletului și solicitării contravalorii acestuia, plata (Taxa de serviciu) de 3% - 10%, percepută de Simpals din valoarea biletului procurat, nu se va returna.

-Banca-emitentă  poate refuza autorizarea plății pe motive definite, prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova, regulile băncii emitente, regulile corespunzătoare sistemului electronic de plăți sau sistemelor internaționale de plată, în situația când banca emitentă are temei de a presupune, că operațiunea de plată este una frauduloasă. Toate întrebările, legate de desfăşurarea plății, sunt soluționate de către Cumpărător cu banca-emitentă, cu propriile forțe și din cont propriu în afara prezentului Regulament. 

2.2.2 Durata achiziției ”on-line” are o limită de timp, indicate în cadrul Serviciul în momentul alegerii biletului Electronic. Dacă în decurs de 15 minute alegerea biletului Electronic și plata nu au fost efectuate, comanda se anulează automat.

2.3 Emiterea biletului Electronic

2.3.1. După finalizarea procedurii de achitare, are loc redirecționarea de pe pagina de plată, înapoi pe pagina web Afisha http://afisha.md, de unde a fost inițiat ”dialogul plății” a biletului Electronic.

2.3.2. În conformitate cu adresa de e-mail indicată de către Cumpărător, în momentul alegerii biletului Electronic, Cumpărătorului i se expediază biletul Electronic. Cumpărătorul confirmă prin prezență și este de acord, că expedierea biletului Electronic la adresa electronică indicată, este un fapt de îndeplinire de către Simpals a obligațiilor sale în vînzarea ”on-line” a biletului Electronic și furnizarea serviciilor.

2.3.3. Cumpărătorul este singurul responsabil de exactitatea și corectitudinea datelor specificate de el în cadrul Serviciului datelor și este obligat să asigure măsurile, necesare și suficiente pentru evitarea accesului neautorizat al persoanelor terțe la caseta poștei electronice.

2.3.4. După achiziționarea unui bilet Electronic și expedierea acestuia la adresa electronică indicată de Cumpărător, este necesar de al imprima sau de a-l descărca pe un dispozitiv mobil. În ziua evenimentului, în timpul efectuării controlului, biletul Dvs va fi scanat și veți fi invitat să vă ocupați locul în sală.

2.4. Returnarea biletului Electronic

2.4.1. Returnarea biletului Electronic achiziționat de către Cumpărător prin intermediul portalului www.afisha.md, este posibilă în condițiile prezentului Regulament și în corespundere cu regulile stabilite de Organizator.

2.4.2. Procurarea biletelor prin intermediului site-ului www.afisha.md, precum și restituirea acestora către cumpărători presupune cheltuieli pe care le suportă Afisha.md în procesul de efectuare a tranzacțiilor bancare.

2.4.3. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul că în cazul returnării biletului și solicitării contravalorii acestuia din alte motive decât anularea sau amânarea evenimentului  pentru care a fost procurat, SIMPALS va reține un comision egal cu 10% din valoarea biletului procurat. Respectivele 10% reținute reprezintă cheltuielile suportate de afisha.md în cadrul procedurii de returnare a biletelor și care nu au fost incluse în prețul inițial al acestora.

2.4.4. Dat fiind faptul că serviciul de comercializare a biletului către Cumpărător a fost prestat corespunzător, dreptul de reținere a unei părți din prețul biletului, Afisha.md și-l asumă în corespundere cu prevederile art. 13 al. (13) al Legii Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor.

2.4.5. Returnarea biletului Electronic de către Cumpărător și restituirea contravalorii lui, din alte motive decât anularea sau amânarea evenimentului pentru care a fost procurat, sunt posibile doar la întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:

- Organizatorul Evenimentului prevede posibilitatea returnării biletului. În descrierea evenimentului, clientul va fi anunțat dacă organizatorul permite sau nu rambursarea mijloacelor bănești pentru evenimentul în cauză. 
- Returnarea se efectuează cel târziu cu 3 zile înainte de data desfășurării evenimentului pentru care au fost procurate (ziua evenimentului nu se ia în calcul). Nu este posibilă returnarea mijloacelor bănești dacă până la eveniment au mai rămas 3 zile sau în cazul în care evenimentul este Sold Out. 

2.4.5.1. SIMPALS va colabora cu Organizatorul Evenimentului în vederea returnării mijloacelor bănești către Cumpărător, dar nu oferă nicio garanţie în acest sens şi nu are nicio obligaţie de a despăgubi Cumpărătorul de bilet în lipsa unei înţelegeri prealabile cu Organizatorul Evenimentului. Prin urmare, contravaloarea biletelor va fi rambursată de Organizatorul Evenimentului, dacă SIMPALS a transferat deja contravaloarea biletelor către Organizator la momentul solicitării de a returna mijloacele bănești pentru biletele achiziționate, fie de SIMPALS, dacă are acordul Organizatorului pentru restituirea acestor sume, în termen de maxim 14 zile calendaristice,  prin transfer bancar.

2.4.6. Rambursarea contravalorii biletului poate fi solicitată de către Cumpărător printr-o cerere în formă scrisă, depusă în dependență de modalitatea de achiziționare a biletului, cu reținerea comisionului indicat la punctul 2.4.3. Astfel, în cazul achiziționării biletului online, cererea se va depune în format electronic la adresa de e-mail info@afisha.md, și respectiv, la achiziționarea directă (de la oficiul Simpals), cererea se va  depune personal la oficiul SIMPALS sau online pe adresa de mai sus, dar cu returnarea biletelor și bonului fiscal fizic în oficiul SIMPALS. Rambursarea biletelor achiziționate fizic în oficiul SIMPALS se realizează doar în baza bonului fiscal.

2.4.7. Returnarea mijloacelor bănești către Cumpărător se realizează în dependență de modalitatea de achiziționare, cu respectarea prevederilor punctului 2.4.4.

2.4.7.1. Contravaloarea biletelor achiziționate cu ajutorul unui card bancar se va restitui în contul din care a fost achitat, în termen de 14 zile calendaristice din momentul confirmării  înregistrării cererii de returnare și nu depășește 180 zile din momentul efectuării plății.  Nu necesită deplasarea la sediul  afisha.md.
Contravaloarea biletelor achiziționate cu ajutorul unui card bancar care depășește 180 zile din momentul efectuării plății, se va restitui în contul din care a fost achitat doar după confirmarea clientului că datele contului sunt neschimbate, în termen de 14 zile calendaristice din momentul confirmării înregistrării cererii de returnare unde vor fi indicate rechizitele complete ale clientului. Cererea se va depune în format electronic la adresa de e-mail info@afisha.md.

2.4.7.2. Contravaloarea biletelor achiziționate prin intermediul terminalelor de plată se va restitui în contul bancar indicat de Cumpărător în cererea de retur, în termen de 14 zile calendaristice din momentul confirmării înregistrării cererii de returnare. Nu necesită deplasarea la sediul  afisha.md. Cererea se va depune în format electronic la adresa de e-mail info@afisha.md.


2.4.7.3. Contravaloarea biletelor achiziționate în numerar (cash), se va restitui prin transfer la contul bancar indicat de Cumpărător în cererea de retur, depusă online și/sau la sediul afisha.md, cu prezentarea obligatorie a biletului și bonului fiscal fizic.
Notă: Biletele ce urmează a fie restituit trebuie să fie în aceeași stare în care au fost procurate, inclusiv și documentele cu care a fost livrat (bonul fiscal). Cumpărătorul este responsabil pentru diminuarea valorii biletului achiziționat. Nu se acceptă returul biletelor asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi etc..

2.4.8. În caz de anulare a evenimentului, banii se returnează către cumpărător în proporție de 100% din valoarea biletului. Nu se rambursează  plata de 3% - 10%, reținută pentru achitările efectuate cu cardul, în numerar sau prin terminal, menționate la punctul 2.2.1.1.


Condiții speciale

3.1. Cumpărătorul se obligă să indice informația amplă și veridică, în limitele necesare de oferire a Serviciului, să urmărească relevanța și fiabilitatea informației, de asemenea își asumă riscurile asociate de furnizarea informațiilor insuficiente și/sau lipsite de veridicitate.

3.2.Cumpărătorul confirmă, că este conștient și de acord necondiționat cu refuzul eliberării biletului Electronic în situațiile:

- Nu s-a confirmat autorizarea de plată din partea băncii emitente sau a sistemului electronic de plăți Simpals.

- Inițierea Cumpărătorului a procedurii de returnare a biletului Electronic, daca inițierea respectivă este admisă de prezentul Regulament și regulile, stabilite de către Organizator;

- prevăzute de legislația Republicii Moldova și regulile, stabilite de Organizator sau reprezentantul autorizat al acestuia.

3.3. Cumpărătorul este obligat să se familiarizeze cu atenție cu informația referitoare la Eveniment, și plasată în cadrul Serviciului, însă să nu se limiteze cu regulile, stabilite de către Organizator. Organizatorul poate dispune restricții privind accesul la Eveniment în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova și regulile stabilite de către Organizator. Dacă apar întrebări, referitoare la informația despre Eveniment sau Serviciu, Cumpărătorul trebuie să se adreseze la Asistența pentru clienți, la adresa electronică afisha@afisha.md. Lipsa adresărilor din partea Cumpărătorului, demonstrează că, cumpărătorul este familiarizat suficient cu informația necesară, despre Eveniment și Serviciu.

3.4. Cumpărătorul este pe deplin responsabil pentru orice încălcare a prezentului Regulament, precum și pentru consecințele unor astfel de încălcări.

3.5. Simpals și Partenerii săi se obligă să nu divulge informația indicată de către Cumpărător în cursul furnizării Serviciului.

Nu este considerată încălcare, utilizarea sau furnizarea informației în următoarele cazuri:

- În cazul furnizării Serviciului în volumul, necesar pentru redarea corespunzătoare;

- La transmiterea informației către părți terțe, care activează în baza contractelor cu Simpals pentru îndeplinirea obligațiilor față de Cumpărător;

- La solicitarea organelor și persoanelor, autorizate să solicite și să primească o astfel de informaţie, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova;

-  În alte cazuri, cu acordul Cumpărătorului.

3.6. Cumpărătorul acceptă că: 

- Simpals și/sau Partenerii săi își rezervă dreptul de a suspenda sau anula Serviciile prestate, în orice moment fără a da nici un motiv și fără nici o notificare prealabilă către Cumpărător. Încetarea sau suspendarea Serviciului poate fi efectuată inclusiv, dar fără a se limita, în legătură cu încălcarea Cumpărătorului al prezentului Regulament și/sau circumstanțelor tehnice, precum ar fi funcționarea necorespunzătoare a site-ului Afisha http://afisha.md, site-uri web sau alte resurse ale Partenerilor, erori în activitatea băncilor, defecțiuni ale sistemelor electronice de plată, etc.;

- Serviciul poate conține link-uri către alte resurse ale rețelei Internet, și nici Simpals, nici Partenerii nu sunt responsabili pentru disponibilitatea acestor resurse, de conținutul lor, precum și alte consecințe, care au atribuție la utilizarea materialelor ale resurselor indicate.

- Informaţiile indicate de către Cumpărător în cadrul Serviciului, pot fi oferite Afishei, reprezentanților autorizați corespunzător pentru îndeplinirea obligațiilor proprii, de asigurare a accesului Cumpărătorului la Eveniment și furnizarea serviciilor de divertisment;

- Serviciul este furnizat "ca atare".


Limitarea răspunderii Simpals

4.1. www.afisha.md este o platformă online prin intermediul căreia utilizatorii site-ului pot achiziţiona de la organizatorii de evenimente bilete de acces la evenimentele organizate de aceştia. Pe cale de consecinţă, întreaga răspundere faţă de utilizatori în legătură cu evenimentele respective revine organizatorilor de eveniment. Aceştia îşi asumă integral răspunderea faţă de cumpărătorii de bilet pentru eventualele întârzieri, amânări, anulări sau pentru orice alte probleme în legătură cu evenimentele ale căror bilete au fost comercializate prin intermediul platformei afisha.md, pentru derularea acestora în condiții necorespunzătoare sau în alte condiții decât cele comunicate public de Organizator sau cele prevăzute de legislație, precum şi pentru orice restricții impuse cu privire la evenimente de terțe persoane implicate în organizarea lor sau de autorități. Organizatorul are dreptul să modifice datele de desfășurare a evenimentului, noile informații fiind anunțate prin mijloace de comunicare specifice.

4.2. SIMPALS nu răspunde pentru nicio pretenţie în legătură cu: intensitatea sau calitatea sunetului, vizibilitatea, aranjarea meselor în local, setlistul ales de artist, serviciile de curăţenie, alimentaţie, pază, garderobă, baruri, dar fără a se limita la acestea. Pentru orice plângere referitoare la aspectele menţionate mai sau la orice alte aspecte care ţin de organizarea evenimentului, vă rugăm să vă adresaţi organizatorului acestuia.

4.3. SIMPALS nu răspunde sub nicio formă, în nicio măsură și nu poartă niciun fel de responsabilitate pentru serviciul de procesare a plăților cu cardul sau pentru serviciul de plată prin intermediul terminalelor de plată. SIMPALS nu este responsabilă pentru niciun fel de eroare și/sau fraudă decurgând din, sau în legătură cu acest serviciu. 

4.4. SIMPALS  nu răspunde pentru orice acțiuni ale Organizatorului sau ale reprezentantului său autorizat, fără a se limita, la omisiunea de a furniza Serviciul necorespunzător din partea Organizatorului sau a reprezentantului său autorizat în desfășurarea Evenimentului sau altor activități.
4.5. SIMPALS nu răspunde pentru acțiunile Partenerilor, referitoare la indisponibilitatea Serviciului pe site-urile de internet sau alte resurse ale Partenerilor.

4.6. SIMPALS  nu răspunde pentru orice daune sau pierderi, cauzate Cumpărătorului, inclusiv, fără a se limita, ca urmare a anumitor modificări, pe care Simpals sau Partenerii săi le introduc pe paginile sale web sau alte resurse, în ordinea acordării Serviciului, precum și în urma încetării sau stagnării prestării Serviciului, ștergerea erorilor sau lipsa salvării anumitor date conținute sau transmise, neclarități și/sau lipsa de fiabilitate ale datelor indicate de Cumpărător.


4.8. În situația intervenirii unor circumstanțe de (forță majoră). La circumstanțele de forță majoră se atribuie, inclusiv, fără a se limita, dezastre naturale, acte militare, criza națională, grevă într-un sector sau regiune, acțiuni, decizii ale autorităților publice, care împiedică în mod obiectiv îndeplinirea obligațiilor conform prezentului Regulament, precum și erori, intervenite în rețelele telecomunicaționale și/sau energetice, acțiuni ale unor programe malware, acte lipsite de scrupule din parte unor terțe părți, exprimate prin acțiuni, îndreptate spre accesul neautorizat și/sau dezactivarea programelor și/sau echipamentelor complexului Simpals sau ale Partenerilor.


4.9. În cazul încălcării din partea Cumpărătorului, a regulilor de vizitare a Evenimentelor și/sau regulile de acces la Eveniment, stabilite de către Organizatorul evenimentelor respective.

4.10. În mod expres, Cumpărătorii înțeleg și acceptă că SIMPALS este absolvită în măsura maximă permisă de lege de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, daune morale, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, atingeri aduse onoarei și reputației, rezultate din utilizarea serviciului sau orice alt aspect în legătură cu serviciul precum și din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Modificarea prezentului regulament

5.1. Simpals este în drept să introducă orice modificări sau supliniri ale prezentului Regulament. Toate modificările și suplinirile în prezentul Regulament se publică pe pagina web Afisha, Reguli de procurare bilete

5.2. Modificările și suplinirile prezentului Regulament, intră în vigoare din momentul publicării acestora în conformitate cu alin. 5.1. al prezentului Regulament, dacă altele nu vor fi stabilite de Simpals. Reactualizarea Cumpărătorului  în utilizarea Serviciului după intrarea în vigoare a modificărilor sau suplinirilor, presupune recepționarea către Simpals a acceptului Cumpărătorului cu prezentul Regulament într-o ediţie modificată sau completată.

Prevederi finale

6.1. Recunoaștere oricărei prevederi ale prezentului Regulament ca fiind incorecte sau nule, sau nu sunt utile, nu poartă incorectitudinea altor dispoziții ale prezentului Regulament.

6.2. Cumpărătorul acceptă faptul că, în cazul unui litigiu, legat de sau care decurge din prezentul Regulament, aplicabil dreptului material este dreptul Republicii Moldova.

6.3. În cazurile cînd condițiile de achiziționare ”on-line” a biletului Electronic, la evenimentul de divertisment a Organizatorului, se reglementează printr-un act separat (Condițiile de achiziționare a biletului Electronic), prezentul regulament se aplică în măsura  și situația, dacă acesta nu intră în conflict cu Condițiile corespunzătoare achiziționării  biletului Electronic.