Rambursarea biletului Electronic

Rambursarea biletului Electronic

Condiții de rambursare

1. Rambursarea biletului Electronic

1.1. Rambursarea biletului Electronic achiziționat de către Cumpărător prin intermediul portalului www.afisha.md, este posibilă în condițiile prezentului Regulament și în corespundere cu regulile stabilite de Organizator.

1.2. Procurarea biletelor prin intermediului site-ului www.afisha.md, precum și restituirea acestora către cumpărători presupune cheltuieli pe care le suportă Afisha.md în procesul de efectuare a tranzacțiilor bancare.

1.3. Cumpărătorul înțelege și își exprimă acordul că în cazul returnării biletului și solicitării contravalorii acestuia din alte motive decât anularea sau amânarea evenimentului  pentru care a fost procurat, SIMPALS va reține un comision egal cu 10% din valoarea biletului procurat. Respectivele 10% reținute reprezintă cheltuieli suportate de afisha.md în cadrul procedurii de rambursare a biletelor și care nu au fost incluse în prețul inițial al acestora.

1.4. Dat fiind faptul că serviciul de comercializare a biletului către Cumpărător a fost prestat corespunzător, dreptul de reținere a unei părți din prețul biletului, Afisha.md și-l asumă în corespundere cu prevederile art. 13 al. (13) al Legii Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor.

1.5. Rambursarea biletului Electronic de către Cumpărător și restituirea contravalorii lui, din alte motive decât anularea sau amânarea evenimentului pentru care a fost procurat, sunt posibile doar la întrunirea cumulativă a următoarelor condiții:

- Organizatorul Evenimentului prevede posibilitatea returnării biletului. În descrierea evenimentului, clientul va fi anunțat dacă organizatorul permite sau nu rambursarea mijloacelor bănești pentru evenimentul în cauză. 

- Rambursarea se efectuează cel târziu cu 3 zile lucrătoare înainte de data desfășurării evenimentului pentru care au fost procurate (ziua evenimentului nu se ia în calcul). Nu este posibilă rambursarea mijloacelor bănești dacă până la eveniment au mai rămas 3 zile sau în cazul în care evenimentul este Sold Out. 

1.6. SIMPALS va colabora cu Organizatorul Evenimentului în vederea returnării mijloacelor bănești către Cumpărător, dar nu oferă nicio garanţie în acest sens şi nu are nicio obligaţie de a despăgubi Cumpărătorul de bilet în lipsa unei înţelegeri prealabile cu Organizatorul Evenimentului. Prin urmare, contravaloarea biletelor va fi rambursată de Organizatorul Evenimentului, dacă SIMPALS a transferat deja contravaloarea biletelor către Organizator la momentul solicitării de a returna mijloacele bănești pentru biletele achiziționate, fie de SIMPALS, dacă are acordul Organizatorului pentru restituirea acestor sume, în termen de maxim 14 zile calendaristice,  prin transfer bancar.

1.7. Rambursarea contravalorii biletului poate fi solicitată de către Cumpărător prin completarea formularului online care poate fi accesat din cabinetul personal unde este salvat biletul achiziționat sau pe pagina de RAMBURSARE, în dependență de modalitatea de achiziționare a biletului, cu reținerea comisionului indicat la punctul 1.3. Astfel, în cazul achiziționării biletului online, formularul se va completa în format electronic, și respectiv, la achiziționarea directă (din oficiul Simpals), solicitarea la fel va fi efectuată online sau transmisă la adresa electronică info@afisha.md, dar cu returnarea biletelor și bonului fiscal fizic în oficiul SIMPALS. Rambursarea biletelor achiziționate fizic în oficiul SIMPALS se realizează doar în baza bonului fiscal.

1.8. Rambursarea mijloacelor bănești către Cumpărător se realizează în dependență de modalitatea de achiziționare, cu respectarea prevederilor punctului 1.4.

1.9. Contravaloarea biletelor achiziționate cu ajutorul unui card bancar se va restitui în contul din care a fost achitat, în termen de 14 zile calendaristice din momentul confirmării  înregistrării formularului de rambursare și nu depășește 180 zile din momentul efectuării plății.  Nu necesită deplasarea la sediul  afisha.md.
Contravaloarea biletelor achiziționate cu ajutorul unui card bancar care depășește 180 zile din momentul efectuării plății, se va restitui în contul din care a fost achitat doar după confirmarea clientului că datele contului sunt neschimbate, în termen de 14 zile calendaristice din momentul confirmării înregistrării formularului de rambursare unde vor fi indicate rechizitele complete ale clientului. Formularul se va depune în format electronic sau la adresa de e-mail info@afisha.md. Completarea câmpurilor pentru rechizitele utilizatorului este obligatorie pentru procesarea cu succes a rambursării.

1.10. Contravaloarea biletelor achiziționate prin intermediul terminalelor de plată se va restitui în contul bancar indicat de Cumpărător în formularul de rambursare, în termen de 14 zile calendaristice din momentul confirmării înregistrării formularului de rambursare. Nu necesită deplasarea la sediul  afisha.md. Formularul se va depune în format electronic sau la adresa de e-mail info@afisha.md.

1.11. Contravaloarea biletelor achiziționate în numerar (cash), se va restitui prin transfer la contul bancar indicat de Cumpărător în formularul de retur, depus online și/sau la sediul afisha.md, cu prezentarea obligatorie a biletului și bonului fiscal fizic.
Notă: Biletele ce urmează a fie restituit trebuie să fie în aceeași stare în care au fost procurate, inclusiv și documentele cu care a fost livrat (bonul fiscal). Cumpărătorul este responsabil pentru diminuarea valorii biletului achiziționat. Nu se acceptă returul biletelor asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi etc..

1.12. În caz de anulare a evenimentului, banii se returnează automat către cumpărător în proporție de 100% din valoarea biletului. Nu se rambursează  plata de 3% - 10%, reținută pentru achitările efectuate cu cardul, în numerar sau prin terminal, menționate la punctul 1.13.

1.13. În procesul de achiziționare a biletului de Simpals se va percepe o plată suplimentară (Taxa de serviciu) de 3% - 10%, pentru cheltuielile interne de administrare a Serviciului. Această plată va fi afișată înainte de a alege metoda de plată. Сlientul înțelege și își exprimă acordul că în cazul returnării biletului și solicitării contravalorii acestuia, plata (Taxa de serviciu) de 3% - 10%, percepută de Simpals din valoarea biletului procurat, nu se va returna.


Formular de rambursare