Seminar practic ”Colaborarea cu persoane fizice (altele, decît angajații) pe firmă: aspecte juridice

PreviewImage

Pe data de 6 aprilie va avea loc "Seminar practic. Colaborarea cu persoane fizice (altele, decît angajații) pe firmă: aspecte juridice"

Relațiile de interacțiune a unei companii-persoană juridică cu persoanele fizice pot fi sub formă de:

 • angajare prin încheierea unui contract individual de muncă;
 • colaborare sau prestări servicii desfășurate de persoane fizice care practică activitate de întreprinzător: Întreprindere individuală sau Gospodărie țărănească;
 • desfășurare de activități sau prestări servicii fără caracter de regularitate de către persoane fizice care practică activitate de întreprinzător.

În cadrul acestui seminar pe propunem să abordăm aspecte juridice și fiscal-contabile, inclusiv de raportare, reieșind din interacțiunile dintre o companie-persoană juridică și persoane fizice din oricare din cele trei situații menționate mai sus.

Scopul seminarului: Obținerea de cunoștințe privind procedura de lucru cu persoanele fizice; o analiză detaliată a greșelilor tipice ale angajatorului în diverse situații din activitatea de business; obținerea de recomandări practice privind aspectele juridice și implicațiile fiscal-contabile în raport cu acestea.

Cui se adresează acest eveniment?
Seminarul este recomandat pentru antreprenori, contabili, manageri, auditori și tuturor celor interesați de tematica dată.

În cadrul evenimentului vei afla:

 • care este regimul fiscal al plăților efectuate de persoana juridică în folosul persoanelor fizice;
 • care este procedura de contabilizare și raportare a terenurilor procurate de la persoanele fizice;
 • ce aspecte juridice, contabile și fiscale apar în cazul arendei terenurilor agricole de la persoanele fizice;
 • cum corect să perfectezi Actul de achiziție a serviciilor de locațiune, dar și cum corect să refacturezi serviciile comunale
 • Cum să perfectezi corect Foia de parcurs în cazul utilizării autoturismului în baza contractului de comodat?
 • Modul de achitarea, raportare a dividendelor achitate persoanelor fizice rezidente, cât și nerezidente;
 • Implicațiile fiscale generate la achitarea dividendelor în avans
 • Cum corect să raportezi plățile efectuate în folosul persoanelor fizice în dările de seamă fiscale – IPC 21, IALS 21


PROGRAM

1. Cadrul legal care reglementează relațiile companiei cu persoanele fizice
2. Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăți, decât salariul:

 • Reținerea impozitului din dobânzi (art.89 CF). Împrumuturile primite/acordate persoanelor fizice
 • Rețineri din alte plăți (art. 90 CF); act de achiziție a mărfurilor
 • Reținerea finală a impozitului din unele tipuri de venit (art. 90CF).
 • Prestarea serviciilor de către nerezidenți. Reținerile din veniturile nerezidentului (art. 91 CF);

3. Procurarea terenurilor de la persoane fizice de către persoanele juridice: modul de contabilizare și reflectare în dările de seamă.
4. Arenda terenurilor agricole de la cetățeni: aspecte juridice, contabile și fiscale
5. Contractul de prestări servicii încheiat între persoană juridică și una fizică: aspecte fiscale. Servicii prestate entității de persoanele fizice – titulare ale patentei de întreprinzător
6. Contractul de locațiune. Obligația agentului economic de întocmire a Actului de achiziție a serviciilor de locațiune. Cum refacturăm serviciile comunale?
7. Contractul de comodat. Documentarea primirii bunurilor (încăperi, autoturisme) în comodat. Deducerea cheltuielilor de întreținere, reparație a bunurilor utilizate în baza comodatului
8. Donațiile de mijloace bănești sau bunuri efectuate de entitate în folosul persoanelor fizice
9. Modul de documentare a achiziției mărfurilor de către persoana fizică ce desfășoară activitate independentă
10. Dividende achitate persoanelor fizice: regimul fiscal

 • Dividende achitate persoanelor fizice rezidente ale RM
 • Impozitarea dividendelor primite din regiunea transnistreană
 • Dividendele şi diseminarea procentuală
 •  Consecințele fiscale generate de achitarea în avans a dividendelor
 • Ordinea de achitare a dividendelor. Repartizarea profitului în cazul existenței pierderilor neacoperite ale anilor precedenți
 • Dividende cu termen de prescripție expirat
 •  Dividende achitate persoanelor fizice nerezidente

11. Impozitarea plăților, achitate persoanei fizice, ce reprezintă venit sub forma de royalty.
12. Impozitarea bloggerilor, vloggerilor și influencerilor
13. Declararea diferitor tipuri de venituri din care este prevăzută reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată. IPC 21, IALS 21 și alte dări de seamă
14. Întrebări - Răspunsuri

Data evenimentului: 6 Aprilie
Orarul: 09:00-12:00
Locație: Online
Investiția: de la 790 lei

Chisinau, Bd. Moscovei , 21
790 - 990 Lei
+37322896499