Eminescu, om, geniu și poet

PreviewImage

La data de 30 noiembrie, în incinta Teatrului Național “Mihai Eminescu” va avea loc spectacolul “Eminescu, om, geniu și poet divin”.

O simbioză a artelor muzicii și poeziei, acest spectacol are ca scop valorificarea culturii scrise și a geniului de creație eminescian - arta care va fi mereu vie. Arta eminesciană cuprinde nenumărate teme, cuprinde o mulțime largă de simboluri și motive al căror sens trebuie pătruns și descifrat vers cu vers. Acest lucru demonstrează, de fapt cât de actuale rămân aceste valori astăzi. Din acest motiv, ele trebuie promovate în continuare, generațiilor următoare.


Spectacolul literar-muzical va fi redat de către maestrul Eugen Doga și actorul român Dorel Vișan.

Chișinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 79
SOLD OUT
+37376095999 l +37376084999

Evenimente similare