NERVY la Chișinău

PreviewImage

NERVY la Chișinău pe 31 martie, la Manej Arena, 20:00 Open Doors 18:00

În 2023, trupa rock "NERVY" va susține un concert de amploare la Chișinău.

"NERVY" nu mai este viitorul muzicii rock, acesta este rockul de astăzi, conducând o întreagă generație de ascultători care nu sunt indiferenți la soarta muzicii live.
Astăzi, trupa "NERVY" începe o nouă etapă în viața lor și fac apel la oameni cu aceeași mentalitate, care împărtășesc cu trupa principiile de umanitate, bunătate și ajutorare a altora.

În atenția clienților afisha.md:

 • Aducem la cunoștința clienților că Afisha.md activează în calitate de agent comercial al organizatorului, astfel responsabilitatea față de acest eveniment este limitată. 
 • Organizatorul acestui eveniment își rezervă dreptul de a anula, amâna sau reprograma evenimentul în cauză după propria dorință. 
 • În cazul în care evenimentul va fi anulat, organizatorul acceptă și permite rambursarea banilor către cumparator prin intermediul Afisha.md 
 • În cazul în care evenimentul este reprogramat pentru o altă dată, organizatorul acceptă și permite rambursarea banilor către cumparator prin intermediul Afisha.md. 
 • 13+ vârstă 

Vă rugăm să verificați informațiile de pe bilet în momentul achiziționării. Prin achiziţionarea biletului, cumpărătorul se obligă să accepte şi să respecte următoarele precizări:

 • Biletul poate fi schimbat sau returnat în următoarele situaţii: amânarea sau anularea evenimentului.
 • Neprezentarea la ora indicată pe bilet, nu dă dreptul la returnarea costului biletului sau la utilizarea sa la o reprezentaţie ulterioară;


In 2023, the rock band “NERVY” will play a big concert in Chisinau.

“NERVY” is no longer the future of rock music, this is today's rock, leading a whole generation of listeners who are not indifferent to the fate of live music.
Today, the band “NERVY” starts a new step in their lives and are calling for like-minded people who share the principles of humanity, kindness and helping others with the band.

To the attention of afisha.md clients:

 • Please note that Afisha.md acts as a commercial agent of the organizer, so the responsibility for this event is limited. 
 • The organizer of this event reserves the right to cancel, postpone or reschedule this event at its own discretion. 
 • In case the event will be cancelled, the organizer accepts and allows refunding the money to the buyer through Afisha.md 
 • If the event is rescheduled for another date, the organizer accepts and allows the money to be refunded to the buyer via Afisha.md. 
 • 13+ age

Please check the information on the ticket at the time of purchase. By purchasing the ticket, the buyer agrees to accept and abide by the following specifications:

 • The ticket may be exchanged or returned in the following situations: postponement or cancellation of the event.
 • No-shows at the time indicated on the ticket do not entitle the ticket holder to a refund of the cost of the ticket or its use at a later performance;


Chișinău, str. Andrei Doga, 26
+37322896499
400 - 600 Lei